Domenii | Autori

Arhiva

Modalităţi de îmbogăţire, activare şi nuanţare a vocabularului prin orele de limba română, autor Marilena Avădanei

Consider că, însuşindu-şi corect limba română, tehnicile muncii cu cartea şi tehnicile de comunicare, elevii se vor descurca foarte bine atât pe băncile şcolii cât şi în societate. Îmi propun să demonstrez că metodele moderne împletite judicios cu cele tradiţionale îndeplinesc aceste obiective.
Doresc ca elevii mei să fie temeinic pregătiţi pentru viitor ca să poată concura cu elevii din mediul urban şi pentru asta valorific la maxim inteligenţa lor, setea de cunoaştere, dorinţa de afirmare, curiozitatea şi nevoia de comunicare.
Lucrarea de faţă este structurată pe trei capitole: fundamentarea teoretică, strategii didactice privind predarea noţiunilor de vocabular şi abordarea experimentală a temei.

Descărcaţi gratuit Modalităţi de îmbogăţire, activare şi nuanţare a vocabularului prin orele de limba română, autor Marilena Avădanei.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-30-0089-8

You must be logged in to post a comment.