Domenii | Autori

Arhiva

Comunicarea eficientă a unui lider, autor Georgeta–Gabriela Udrea

Celebrei definiții a omului drept „ființă socială” i se subordonează implicit și statutul acestuia de „ființă competițională”. Cu alte cuvinte, odată cu grupul social, se instaurează și concurența, ca lege internă a dinamicii grupului. Aceasta face obligatorie stratificarea indivizilor în funcție de abilitățile prin care pot servi obiectivelor comunității. Pe poziția superioară a ierarhiei se situează, în mod evident, liderul, instanță care, prin natura sa hegemonică, a suscitat dintotdeauna fascinație și interes.
O lucrare precum cea propusă de domna prof. Georgeta-Gabriela Udrea este, așadar, cât se poate de bine-venită, mai ales în contextul actual, când, după o traumatizantă dictatură comunistă ce a denaturat până la tragism conceptul, acesta a intrat timid într-o etapă de firească reabilitare. Pentru a fi acceptat și validat ca atare, liderul autentic trebuie să se impună în grup prin calități și abilități de valoare, nu prin teroare sau prin subminarea raporturilor de putere. Comunicarea eficientă a unui lider tocmai asta face: detaliază fișa caracterologică și axiologică a liderului adevărat, care nu-și propune să domine, ci să îndrume, să organizeze și să coordoneze, care nu încearcă să manipuleze mulțimea, ci, dimpotrivă, să contribuie alături de mulțime la succesul comun. Structurată pe trei părți, lucrarea, fără a se dori exhaustivă, se focalizează mai ales pe abilitățile de comunicare, pârghii esențiale prin care liderul autentic își gestionează resursele umane.
Așadar, cartea de față propune o variantă onestă, realistă și documentată de portretizare a liderului, văzut ca individ competent și abil, animat de idealuri comune cu ale comunității în fruntea căreia se poziționează, și nu ca statut social, ca rol asumat superficial, doar pentru împlinirea nevoilor individuale.

prof. dr. Elena-Cristina POPESCU

Lecturați gratuit Comunicarea eficientă a unui lider, autor Georgeta–Gabriela Udrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2725-3

You must be logged in to post a comment.