Domenii | Autori

Arhiva

EMBRACING ENGLISH THROUGH EXERCISES, autor Georgeta–Gabriela Udrea

Europenizarea, ca parte integrantă a globalizării, este un fenomen de neignorat al lumii contemporane, care, în ciuda controverselor încă active referitoare la valorizarea sa pozitivă sau negativă, îl obligă pe individul european să se adapteze unor realități imposibil de tăgăduit: anularea graniţelor fizice dintre statele lumii, libera circulaţiea informaţiilor și a indivizilor, dacă nu chiar migrația masivă către zonele de maxim interes economic și financiar.
Beneficiile evidente includ oportunităţile hipermultiplicate ale individului de a cunoaşte realităţi străine de propria origine, de a-şi forma o imagine de ansamblu asupra lumii, ca spaţiu deschis, dar absolut cognoscibil, dispus de a fi luat în stăpânire. Nevoia de deschidere devine trăsătura dominantă a unei societăţi formate din identităţi care se oferă alterităţii. Însă, pentru ca toată această deschidere să fie cu adevărat funcțională, omul actual trebuie să acorde mult mai multă atenție limbajului, ca mijloc esențial de interacțiune umană autentică.
În acest context, care include și pericolul iminent al unui Brexit ce va reconfigura imaginea mondială a Europei, limba engleză rămâne în continuare parola de conectare la teritoriul cel mare, o structură comunicativă stabilă prin care individul poate pătrunde în Europolis. Indiferent de naționalitate, oamenii conștientizează, din ce în ce mai acut, necesitatea stăpânirii limbii engleze pentru a putea accede la darurile lumii deschise.
De aceea, cărți precum Embracing English through Exercises. 15 Lessons for Improving Your English, scrisă de doamna prof. Georgeta-Gabriela Udrea, sunt nu numai bine-venite, ci obligatorii. Având o structură clară și oportună, lucrarea vizează, în primul rând, dezvoltarea competențelor de comunicare în cea mai utilizată limbă străină, competențe indispensabile unui individ adaptat la profilul contemporaneității. Cele 15 „lecții” includ un set de întrebări premergătoare textului, care-l invită pe lector la dezinhibare conversațională, un text pe teme de interes actual și o suită de itemi obiectivi, semi-obiectivi și subiectivi, care îmbină în mod eficient noțiunile de vocabular cu cele de gramatică. Prin urmare, cartea de față constituie un instrument de lucru util, antrenant și eficient, care poate fi folosit atât la clasă, sub îndrumarea unui profesor specializat, cât și în cadrul pregătirii autodidacte.

prof. dr. Elena-Cristina POPESCU

Lecturați gratuit EMBRACING ENGLISH THROUGH EXERCISES, autor Georgeta–Gabriela Udrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2726-0

You must be logged in to post a comment.