Domenii | Autori

Arhiva

Principii lingvistice și semnele ortografice și de punctuație, autor Constantin Porojan

Limba scrisă se prezintă în general într-o formă mai îngrijită decât limba vorbită şi, de aceea, pentru a scrie corect, elevii trebuie să se exprime corect oral. Familiarizarea acestora mai întâi cu noţiunea de propoziţie, de care se leagă apoi toate cunoştinţele de morfologie şi sintaxă, constituie punctul de plecare în scrierea de către elevi a primelor cunoştinţe despre limbă. Cel care scrie are posibilitatea să cântărească fiecare cuvânt în parte, să revină asupra formulării şi s㬺i corecteze greşelile, fără ca efortul depus în acest sens să devină vizibil.
Rezultatul unei operaţii de normare a scrierii este ortografia, care are în vedere numai ceea ce se consideră a fi corect în sistemul de scriere dat; liniile mari de directivă se stabilesc în ortografie după anumite principii. Cuvântul „ortografie” provine de la grecescul „orthos”, care însemnă drept, corect, şi „graphos”, cu sensul de scriere. Deci, prin ortografie se întelege scrierea corectă sau, mai precis, totalitatea regulilor care stabilesc scrierea corectă a unei limbi. Ortografia constituie nu numai o sarcină a şcolii, ci şi o problemă de politică culturală.

Lecturați gratuit Principii lingvistice și semnele ortografice și de punctuație, autor Constantin Porojan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2621-8

You must be logged in to post a comment.