Domenii | Autori

Arhiva

Însuşirea normelor de ortografie şi punctuaţie la clasele I-IV, autor Constantin Porojan

Calitatea unei scrieri corecte este determinată de buna organizare şi desfăşurare a calităţii instructive-educative la clasa pregătitoare, apoi la clasa I în cele trei perioade: preabecedară, abecedară şi postabecedară.
În perioada preabecedară, introducerea copilului în procesul scrierii trebuie privită cu multă grijă. Reuşita însuşirii scrierii depinde şi de dezvoltarea auzului fonematic, a pronunţiei, a percepţiei formei literelor şi a spaţiului. Scrierea nu este o simplă dexteritate manuală, ci ea presupune şi înţelegerea raporturilor spaţiale dintre elementele, distanţele, legăturile diferitelor semne grafice.
Din această cauză, prin activităţile desfăşurate în această perioadă, am reuşit să deprind elevii să se orienteze în spaţiul grafic, să cunoască direcţiile, să perceapă clar formele, să le deosebească, să-şi dezvolte gustul şi grija pentru forma frumoasă şi pentru ordine.
În perioada abecedară, pe lângă însuşirea citirii corecte şi conştiente, învăţătorul are sarcina să înveţe pe elev să scrie corect, lizibil şi cu acurateţe. Elevul trebuie să perceapă semnele şi simbolurile scrise, asociindu-le cu valoarea lor fonetică.
Perioada postabecedară vizează, îndeosebi, continuarea sarcinilor din perioada abecedară. Cu ajutorul lecţiilor de la sfârşitul manualului, elevii îşi consolidează scrisul şi, odată cu aceasta, ortografia şi punctuaţia.

Lecturați gratuit Însuşirea normelor de ortografie şi punctuaţie la clasele I-IV, autor Constantin Porojan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2720-8

You must be logged in to post a comment.