Domenii | Autori

Arhiva

Poezii și fabule însoțite de fișe de lectură, autor Constantin Porojan

Am realizat acest material ca pe un auxiliar didactic (mijloc de învățământ) cu scopul de a forma și dezvolta gustul pentru lectură al elevilor, dragostea și respectul pentru carte, creativitatea, imaginația, gândirea critică etc. Propun texte în care cititorii pot identifica personaje, însușiri și acțiuni ale acestora, pot analiza și găsi soluții în rezolvarea unor situații diverse, întâmplări din care pot extrage mesaje și învățături și, nu în ultimul rând, să aplice competențele dobândite în contexte reale de viață. De asemenea, aprofundând actul citirii, pot pătrunde în lumea imaginară prezentată în text, pot vedea, auzi, pipăi, gusta și mirosi elemente ale mediului înconjurător, fenomene ale naturii, trăind anumite stări sufletești, empatizând sau nu cu personajele.
Îndemn la lectură pentru că aceasta dezvoltă limbajul și vocabularul copiilor, oferă modele de viață, formează și modelează caractere, pregătindu-i pentru viitoarele experiențe.

Lecturați gratuit Poezii și fabule însoțite de fișe de lectură, autor Constantin Porojan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2714-7

You must be logged in to post a comment.