Domenii | Autori

Arhiva

Managementul calităţii instituţiilor din învăţământul preuniversitar din mediul rural, autor Dana-Georgiana Chivu


Asigurarea, menţinerea și sporirea calităţii serviciilor educaţionale pe care le oferă instituțiile de învățământ preuniversitar s-au constituit în premise puternice care au stat la baza analizelor teoretice și a investigațiilor întreprinse în scopul identificării factorilor ce pot contribui în mod substanțial la atingerea acestor deziderate. În acest context, lucrarea elaborată se focalizează asupra unui aspect deosebit de interesant, analizând contextul și factorii care influențează în mod semnificativ calitatea serviciilor educaționale oferite de instituțiile școlare din mediul rural.

Referent științific, Lector univ. dr. Cornelia Ștefănescu

Lecturați gratuit Managementul calităţii instituţiilor din învăţământul preuniversitar din mediul rural, autor Dana-Georgiana Chivu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3443-5

You must be logged in to post a comment.