Domenii | Autori

Arhiva

Valenţe şi limite ale utilizării metodelor de lucru în grup în lecţiile desfăşurate cu elevii din învăţământul primar, autor Chivu Dana-Georgiana


Bine fundamentată teoretic, abordând problematica din perspectivă ştiinţifică, dar și practic-aplicativă, lucrarea se constituie într-un valoros material informativ util cadrelor didactice din învăţământul primar, preocupate de a desfășura o activitate instructiv-educativă centrată pe elev și de a facilita activitatea de învățare a micilor școlari

Referent științific, Lector univ. dr. Cornelia Ștefănescu

Lecturați gratuit Valenţe şi limite ale utilizării metodelor de lucru în grup în lecţiile desfăşurate cu elevii din învăţământul primar, autor Dana-Georgiana Chivu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3442-8

You must be logged in to post a comment.