Domenii | Autori

Arhiva

Manualul alternativ de istorie, autor Janina Lăcrămioara Tăbăcaru

Prin pasiunea, dăruirea şi măiestria cu care ne adaptăm cerinţelor clasei, posibilităţilor colectivului de elevi, putem să valorificăm cunoştinţele de istorie în direcţia formării şi dezvoltării intereselor cognitive. Căci măiestria nu înseamnă doar transmiterea de informaţii (date, fapte, evenimente), ci şi talentul de a capta interesul elevilor pentru obiect, de a trezi dorinţa da a le asimila, de a le completa prin muncă individuală.
Având în vedere paticularităţile de vârstă ale elevilor, cantitatea de cunoştinţe ce se predă la istorie, în clasele primare, este relativ redusă, dar are o remarcabilă valoare educativă, fiind de fapt suportul material al valenţelor formative. Istoria educă şi formează convingeri, trăsături de voinţă şi caracter, sentimente, deprinderi de muncă şi de conduită, contribuie la cultivarea capacităţilor intelectuale ale elevilor.

Lecturați gratuit Manualul alternativ de istorie, autor Janina Lăcrămioara Tăbăcaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1835-0

You must be logged in to post a comment.