Domenii | Autori

Arhiva

Căi și mijloace de optimizare a procesului instructiv-educativ în vederea formării, însușirii și dezvoltării aruncării mingii de oină cu elan, autor Valentina Elena Tatu

Aruncarea mingii de oină, predarea ei prezintă interes în ceea ce priveşte şcoala aruncării ca exerciţiu pregătitor pentru învăţarea aruncării suliţei şi dezvoltarea calităţilor motrice, în special viteza, îndemnarea şi forţa membrelor superioare. Astfel se poate justifica prezenţa mingii de oină în programa şcolară începând din clasa a I-a până în clasa a VIII-a.
Pentru formarea unui model de însuşire se ţine seama în mare măsură de capacitatea senzo-motrică a elevului şi de structura formei de aruncare. În funcţie de aceste particularităţi au fost stabilite cerinţele cu privire la predarea aruncării mingii de oină în lecţiile de educaţie fizică.

Lecturați gratuit Căi și mijloace de optimizare a procesului instructiv-educativ în vederea formării, însușirii și dezvoltării aruncării mingii de oină cu elan, autor Valentina Elena Tatu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1803-9

You must be logged in to post a comment.