Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea creativităţii copilului preşcolar prin activităţile artistico-plastice, autor Alice-Graţiela Mortoiu

La vârsta preşcolară singurul nivel ce poate fi atins este cel al creativităţii expresive. Această creativitate se caracterizează printr-o exprimare liberă şi spontană a persoanei, fără ca aceasta să fie preocupată ca produsul activităţii să aibă un anume grad de utilitate sau valoare. Activităţile incluse în Domeniul Estetic şi Creativ (educaţie plastică, abilităţi practice, educaţie muzicală), constituie cadrul şi mijlocul cel mai generos de activare şi stimulare a potenţialului creativ. Copilul învaţă să trăiască în frumuseţe, în armonie, să respecte frumosul şi să vibreze în faţa lui.
Mi-am ales această temă deoarece întodeauna m-a preocupat găsirea unor metode şi tehnici de lucru adecvate, care să asigure formarea şi dezvoltarea creativităţii la preşcolari.

Lecturați gratuit Dezvoltarea creativităţii copilului preşcolar prin activităţile artistico-plastice, autor Alice-Graţiela Mortoiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1818-3

You must be logged in to post a comment.