Domenii | Autori

Arhiva

Tipuri de softuri educaționale și utilitatea lor în învățământul primar, autor Dana-Georgiana Chivu


Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine o necesitate în condiţiile dezvoltării accelerate a tehnologiei informaţiei. Pentru noile generaţii de elevi şi studenţi, deja obişnuiţi cu avalanşa de informaţii multimedia, conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul este o cerinţă intrinsecă.
Această temă este una de actualitate, care se înscrie în prioritățile teoriei și practicii educaționale, deoarece informatizarea învăţământului reprezintă o realitate a zilei de astăzi. Softurile educaţionale se pot folosi la orice disciplină, făcând posibilă o altfel de înţelegere a fenomenelor şi a cunoştinţelor. Prin intermediul acestei cercetări se vor demonstra utilitatea și importanța softurilor educaționale în învățământul primar.

Lecturați gratuit Tipuri de softuri educaționale și utilitatea lor în învățământul primar, autor Dana-Georgiana Chivu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3481-7

You must be logged in to post a comment.