Domenii | Autori

Arhiva

Particularități ale realizării educației morale a școlarului mic, autor Stelian Chivoiu

Educaţia morală este un proces continuu, toate disciplinele de învăţământ cu situaţiile educative specifice având o contribuţie în sfera morală. În funcţie de vârsta copiilor, de contextul general, de conţinutul utilizat drept suport pentru educaţia morală, învățătorul poate alege strategii didactice variate (analogice, inductive, deductive, algoritmice, euristice etc.) pentru realizarea acestora.
Am ales această temă deoarece formarea conduitei morale prin intermediul celor două discipline de profil: Dezvoltare personală și Educație civică dar și prin celelalte discipline și activități școlare și extrașcolare au o însemnată importanță în dezvoltarea trăsăturilor morale și astfel se formează o bază, încă de la o vârstă fragedă, pe care, ulterior, se vor construi caractere și personalități ce conturează individul ce va fi parte integrantă a societății în care trăim.

Lecturați gratuit Particularități ale realizării educației morale a școlarului mic, autor Stelian Chivoiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2710-9

You must be logged in to post a comment.