Domenii | Autori

Arhiva

Valorificarea T.I.C. în orele de limba și literatura română, autor Nicoleta Mocan

Evoluţia societăţii în ultimele decenii, marcată puternic de transformarea ei într-o societate digitală, şi-a pus amprenta pe toate subsistemele sale, impunând – prin noul suport tehnologic – un ritm accelerat al progresului şi, mai ales, necesitatea unei mai clare orientări a strategiilor, a direcţiilor de acţiune şi a adecvanţei mijloacelor utilizate. Cadrul general şi politicile comunitare pentru e-learning se legitimează prin obiectivele strategice ale Uniunii Europene, afirmate în documentele elaborate de Comisia Europeană, orientate către creşterea calităţii educaţiei şi a competitivităţii resursei umane. Aceste obiective pot fi atinse printr-o transformare la nivelul sistemelor de educaţie din Europa, pentru a asimila noile tehnologii, pentru a le utiliza în mod cât mai eficient, pentru a creşte accesul la resurse educaţionale digitale şi pentru a crea noi medii virtuale de învățare.

Lecturați gratuit Valorificarea T.I.C. în orele de limba și literatura română, autor Nicoleta Mocan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2697-3

You must be logged in to post a comment.