Domenii | Autori

Arhiva

O nouă abordare în predarea literaturii române în liceu. Ghid metodologic, autor prof. Tănase Elena Violeta

Lucrarea este rezultatul a zece ani de abordare didactică a textelor și autorilor români în liceu lucrând cu diferite manuale și trecând printr-o schimbare de programă școlară, dar și printr-o inevitabilă schimbare de preferințe literare a tinerei generații, tot mai îndepărtată de literatura considerată canonică.
Într-un asemenea context, profesorului îi revine dificila misiune de a reconcilia politica educațională și cultural-critică, programa școlară, manualele și „gustul” receptorului – elev, forțând limitele a ceea ce era considerat canonul literar estetic, astfel încât acesta să răspundă nevoilor și așteptărilor actuale. Nu în ultimul rând, profesorul trebuie să opereze permanent schimbări în metodologia propriei predări pentru a putea face accesibile înțelegerii texte inedite, pentru a-l învăța să interpreteze și să aprecieze corect, astfel încât odată plecat de pe băncile școlii să fi căpătat reperele unei reale paradigme axiologice literare.
Am întreprins astfel, o cercetare metodică a canonului școlar pornind de la datele obținute în mod concret în activitatea didactică. Primul pas îl reprezintă analiza modului în care are loc receptarea canonului impus de programa școlară. Ne vom referi la comprehensiunea și interpretarea textului literar, precum și eficiența utilizării metodelor moderne în predarea autorilor și textelor canonice.

Lecturați gratuit O nouă abordare în predarea literaturii române în liceu. Ghid metodologic, autor prof. Tănase Elena Violeta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2674-4

You must be logged in to post a comment.