Domenii | Autori

Arhiva

Activizarea vocabularului elevilor în lecțiile de limba și literatura română la clasele I și a II-a, autor Sorina Dalia Mureșan

La vârsta şcolară mică, vocabularul copilului cuprinde aproximativ 2500 – 3000 cuvinte, din care aproximativ 700 – 800 fac parte din vocabularul activ. La sfârşitul celor patru clase primare, copilul va poseda 4000 – 4500 cuvinte, va folosi practic cam întreg vocabularul activ al limbii.
Sarcina dezvoltării vorbirii are în vedere exersarea organului fonator al vorbirii, în vederea asigurării unei pronunţii clare, pentru prevenirea unor greşeli sau corectarea unor defecte de pronunţare a sunetelor sau a cuvintelor, activizarea vocabularului prin folosirea cât mai frecventă a cuvintelor noi învăţate, precum şi prin introducerea acestora în structuri corecte de limbă.
Faptul că elevii ascultă şi înţeleg ceea ce li se relatează de către învăţător nu poate fi suficient pentru a învăţa să exprime ei singuri ceea ce cunosc, observaţiile, impresiile sau gândurile proprii. Nu se poate concepe învăţarea exprimării fără ca elevii să exerseze această activitate.

Lecturați gratuit Activizarea vocabularului elevilor în lecțiile de limba și literatura română la clasele I și a II-a, autor Sorina Dalia Mureșan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1858-9

You must be logged in to post a comment.