Domenii | Autori

Arhiva

Despre rezolvarea problemelor matematice la ciclul primar, autor Cornelia Bârlea

În ciclul primar, matematica a rămas și va ramâne una dintre disciplinele de bază. Elevii își însușesc noțiuni elementare cu care operează pe tot parcursul vieții, li se formează unele aptitudini și abilități ale gândirii, pe lângă deprinderile de calcul și de rezolvare a problemelor.
În activitatea mea cu elevii am constatat o serie de greutăţi întâmpinate de aceştia în rezolvarea problemelor (neînţelegerea clară a elementelor problemei, omiterea întrebării, a unei date, neînţelegerea unor termeni, neselectarea corectă a datelor necesare rezolvării unor exerciţii), fapt care m-a determinat să studiez in profunzime predarea problemelor matematice la ciclul primar.

Lecturați gratuit Despre rezolvarea problemelor matematice la ciclul primar, autor Cornelia Bârlea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1838-1

You must be logged in to post a comment.