Domenii | Autori

Arhiva

Aspecte privind activitatea ministerului instrucţiunii publice sub conducerea Dr. Constantin Angelescu, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Scopul propus la începutul întocmirii acestei lucrări s-a îndeplinit prin conturarea rolului dr. Constantin Angelescu pentru învăţământul românesc în timpul perioadei interbelice. Însă a rămas un număr mare de idei nevalorificate, precum activitatea culturală a ministrului căreia i-ar fi trebuit dedicat un spaţiu mai cuprinzător. De asemenea, au rămas foarte multe intervenţii parlamentare, în Camera Deputaţilor şi la Senat, care nu au fost utilizate. Astfel, această lucrare lasă loc şi pentru alte cercetări, pornind de la bogatul material inedit existent.
Învăţământul interbelic, prin personalitatea dr.C. Angelescu, a făcut un progres remarcabil pe calea modernizării şi sincronizării cu învăţământul european.

Lecturați gratuit Aspecte privind activitatea ministerului instrucţiunii publice sub conducerea Dr. Constantin Angelescu, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1744-5

You must be logged in to post a comment.