Domenii | Autori

Arhiva

Conceptul de Curriculum la decizia școlii și modul de aplicare la diferite niveluri de școlaritate, autor Daniela Codrescu

Un Curriculum realizat la nivelul şcolii urmărește ca procesele schimbării curriculare (conceperea, implementarea şi evaluarea) să fie realizate de acelaşi grup din interiorul unei unităţi de învăţământ. În acreditarea ideii de a se elabora un curriculum în şcoli s-a pornit de la premise ca: profesorii înţeleg cel mai bine posibilităţile şi interesele de învăţare ale elevilor săi, luând cele mai bune decizii cu privire la cel mai potrivit curriculum pentru elevii din şcolile în care predau; luarea deciziilor privind un curriculum la nivelul școlii reprezintă un proces continuu şi dinamic, ce permite, în funcţie de condiţiile nou create, perfecţionarea progresivă a curriculei; favorizează participarea democratică a profesorilor, elevilor şi a comunităţii la luarea deciziilor privind conţinutul educaţiei şcolare, ducând la sporirea gradului de implicare al tuturor şi la determinarea unei creşteri calitative a educaţiei şcolare; administraţiile locale participante la luarea deciziilor privind curricula se vor implica mai mult în analiza problemelor cu care se confruntă şcoala şi vor participa în mai mare măsură la soluţionarea problemelor; comunitatea locală şi şcoala formează o entitate unică, astfel încât un Curriculum elaborat în şcoală reflectă contextul unic în care funcţionează şcoala respectivă, ducând la o diversificare a ofertei de educaţie de la o şcoală la alta.

Descărcaţi gratuit Conceptul de Curriculum la decizia școlii și modul de aplicare la diferite niveluri de școlaritate, autor Daniela Codrescu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-672-7

You must be logged in to post a comment.