Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea creativităţii prin utilizarea jocurilor didactice, autor Laura Daniela Gavrilaș

În procesul de învăţământ se urmăreşte constituirea comportamentului creativ. Acesta presupune curiozitate ştiinţifică şi receptivitate faţă de nou, spirit de observaţie, de investigare şi atitudine interogativă, gândire divergentă şi spirit inventiv, capacitate de a stabili raporturi noi între cunoştinţe, fapte, obiecte, fenomene, evenimente, imagini, de a le combina şi restructura, de a le interpreta şi redefini prin perspective noi.

Educarea creativităţii este un proces continuu ce trebuie realizat pe tot parcursul şcolii. Dezvoltarea acestui atribut esenţial al personalităţii omului contemporan este favorizată de existenţa în şcoală a unor laboratoare şi ateliere bine dotate, a unor cercuri tehnico-ştiinţifice şi literar-artistice, de folosire la lecţie a metodelor şi procedeelor euristice, într-un mediu creativ.

Educaţia are ca deziderat fundamental pregătirea copilului viaţă, pentru cerinţele concrete, reale, existente şi viitoare legate de activitatea profesională, de viaţa socială şi culturală.

Descărcaţi gratuit Dezvoltarea creativităţii prin utilizarea jocurilor didactice, autor Laura Daniela Gavrilaș.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-629-1

You must be logged in to post a comment.