Domenii | Autori

Arhiva

Raporturile sintactice în limba română, autor Prof. Istrate Elena

Ultimele decenii au marcat înnoiri radicale, fundamentale în domeniul gramaticii. Acest fenomen privește teoria morfologiei și sintaxei și nu aplicarea lor în metodologia predării limbii, existând în continuare o stare de lucru cu un caracter aproape tradițional. Se observă o ruptură între lingvistică și didactică, manualele școlare de Limba română continuând să fie elaborate ca și cum ar exista lingvistica structurală, tradițională.
Aceste deziderate constituie punctele de congruență care au dus la încercarea noastră de a enunța câteva considerații personale conturate în urma adunării, selectării și sintetizării materialului biografic, dar în primul rând, ca urmare a realizării demersului sintetic referitor la raporturile sintactice cercetate pe parcursul acestei lucrări metodico-științifice.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Raporturile sintactice în limba română, autor Prof. Istrate Elena.

ISBN 978-606-577-852-8

You must be logged in to post a comment.