Domenii | Autori

Arhiva

Metode de integrare a elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă, autor Ioana Alexandra Văduva


Toţi elevii care participă la procesul de educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională pentru că: au abilităţi diferite, au interese diferite, au experienţe anterioare de învăţare diferite, provin din medii sociale diferite, au diferite comportamente afective(timiditate, emotivitate) au potenţial individual de învăţare, învaţă în ritmuri diferite, au stiluri de învăţare diferite.
Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi.

Lecturați gratuit Metode de integrare a elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă, autor Ioana Alexandra Văduva

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5039-8

You must be logged in to post a comment.