Domenii | Autori

Arhiva

Ghid de pregătire pentru examenul de titularizare și definitivat în învățământ. Disciplina: Religie ortodoxă, autori Prof. Carolina Chiriac, Pr. Ionuț Chiriac


Lucrarea noastră este realizată pe baza programelor examenului de definitivat și a concursului de titularizare, organizat la nivel național pentru profesorii de Religie Ortodoxă din învățământul preuniversitar.
De asemenea, lucrarea cuprinde tematica la disciplinele de specialitate (în proporție de 98%), tratate în mod sistematic, urmând ca într-o ediție următoare, să adăugăm și partea a doua, adică metodica și didactica disciplinei Religie Ortotoxă.
Un alt aspect ce trebuie menționat este faptul că cititorii pot găsi în anexele lucrării, atât programa pentru examenele mai sus menționate, cât și subiectele din anii anteriori, însoțite de baremele de corectare. Atașarea subiectelor din anii anteriori, însoțite de baremele de corectare au, pe de o parte, rolul de a familiariza candidații cu gradul de dificultate al examenului, iar, pe de altă parte, oferă posibilitatea verificării modului în care informațiile cuprinse în lucrare țin cont de exigențele baremelor de corectare.
Convinși fiind de importanţa acestor examene în viaţa oricărui cadru didactic, am hotărât, prin intermediul acestei lucrari, să oferim un sprijin candidaţilor.

Autorii

Lecturați gratuit Ghid de pregătire pentru examenul de titularizare și definitivat în învățământ. Disciplina: Religie ortodoxă, autori Prof. Carolina Chiriac, Pr. Ionuț Chiriac

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3602-6

You must be logged in to post a comment.