Domenii | Autori

Arhiva

Modelul Ion Creangă: teme și strategii ale operei marelui clasic, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei


Şcoala românească din ultimii ani se doreşte a fi o şcoală ȋn schimbare. Se pune tot mai mult accentul pe ȋnvăţarea activă, bazată pe investigarea directă a realităţii, pe elaborarea cunoştinţelor prin efort propriu. Transmiterea de cunoştinţe dense şi structurate de-a gata duce la uitarea rapidă a acestora, la incapacitatea elevilor de a lua iniţiativă, la oboseală sau chiar la refuz. Rolul profesorului nu este acela de a determina elevul să memoreze un volum mare de cunoştinţe, ci de a-i determina gândirea creatoare, de a-i dezvolta deprinderile de muncă independentă.

Gândirea nu este posibilă fără un suport lingvistic: cuvinte, propoziţii, fraze, fără dezvoltarea corespunzătoare a vorbirii elevilor, fără un vocabular bogat, fară exersarea exprimării ȋn propoziţii şi fraze bine construite..O rezolvare a acestor aspecte constă ȋn măiestria profesorului de a folosi anumite strategii didactice prin care elevul să poată asimila cât mai multe informaţii, pe care mai târziu să le folosească. Scopul lucrării de faţă este de a perfecţiona tehnicile de predare-ȋnvăţare-evaluare ȋn cunoaşterea, consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor referitoare la unul din cei mai iubiţi şi ȋndrăgiţi scriitori clasici ai literaturii române, Ion Creangă.

Lecturați gratuit Modelul Ion Creangă: teme și strategii ale operei marelui clasic, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3477-0

You must be logged in to post a comment.