Domenii | Autori

Arhiva

Strategii didactice de predare-învățare-evaluare a structurii și problematicii operei lui Creangă în ciclul gimnazial, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei


Metode şi procedee de predare-ȋnvăţare-evaluare a structurii şi problematicii operei lui Ion Creangă ȋn ciclul gimnazial propune o prezentare teoretică şi practică a metodelor activ-participative şi alternative folosite la clasă, precum şi expunerea implementării experimentului pedagogic care s-a fundamentat pe analiza comparativă a rezultatelor activităţilor grupului experimental care a avut ca scop evidenţierea finalităţii ameliorative a dmersului didactic propus.

Aşadar, lucrarea are ca scop un incurs teoretico-aplicativ ȋn studiul operei lui Ion Creangă, demers facilitat prin perfecţionarea metodelor de predare-ȋnvăţare-evaluare ȋn activitatea didactică.

Lecturați gratuit Strategii didactice de predare-învățare-evaluare a structurii și problematicii operei lui Creangă în ciclul gimnazial, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3476-3

You must be logged in to post a comment.