Domenii | Autori

Arhiva

Program de formare a competenţelor cadrelor didactice pentru implementarea noii metodologii de evaluare în învăţământul primar, autor Diana-Narcisa Crişan

Evaluarea este o componentă importantă a procesului instructiv – educativ. Ea are rolul de a măsura și aprecia, în funcție de obiective, eficiența procesului de predare – învățare, raportată la îndeplinirea funcțiilor ei, la cerințele economice și culturale ale societății contemporane.
Evaluarea națională reprezintă o evaluare sumativă, o evaluare de bilanţ a instruirii, care intervine la sfârşitul parcurgerii unui ansamblu de sarcini de învăţare ce constituie un tot unitar, de exemplu: parcurgerea unei programe.
În urma cercetărilor efectuate, Evaluarea Naţională de la clasele primare este considerată utilă în mare măsură de către 50% din cadrele didactice chestionate.
Evaluarea Naţională de la clasa a II-a are scopul de a sugera ce schimbări trebuie făcute în strategia de predare a profesorului, iar Evaluarea Naţională de la clasa a IV-a are scopul de a pune un diagnostic al învăţământului primar.

Lecturați gratuit Program de formare a competenţelor cadrelor didactice pentru implementarea noii metodologii de evaluare în învăţământul primar, autor Diana-Narcisa Crişan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1718-6

You must be logged in to post a comment.