Domenii | Autori

Arhiva

Beneficiile utilizării programului de consiliere cognitiv–comportamentală pentru corectarea comportamentelor ostile la elevi în mediul școlar, autor Luiza-Elena Gruici


Plecând de la cauzele și obstacolele cu care se confruntă elevii și profesorii în activitatea școlară (cauzele fiind de natură familială, economică, socială, educațională etc.) am dorit să găsim o modalitate de a reduce numărul și intensitatea comportamentelor ostile manifestate în mediul școlar. Din acest motiv, cercetarea de față pleacă de nevoile practice ale școlii de a oferi beneficiarilor activități educative de calitate în condițiile în care elevii manifestă disciplină școlară, o atitudine corespunzătoare și adecvată mediului educativ.

Lecturați gratuit Beneficiile utilizării programului de consiliere cognitiv–comportamentală pentru corectarea comportamentelor ostile la elevi în mediul școlar, autor Luiza-Elena Gruici

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4237-9

You must be logged in to post a comment.