Domenii | Autori

Arhiva

Cultivarea creativităţii elevilor din ciclul primar prin lecţiile de limba română şi matematică la clasele I–II, autor Luminița Cornea

Schimbările profunde care au loc în societatea contemporană cer o mai raţională folosire a resurselor omului, formarea unei personalităţi creatoare cu orizonturi mai largi asupra vieţii, care trebuie să se adapteze la ritmul accelerat al dinamicii actuale, al dezvoltării ştiinţei. Formarea omului ca subiect creator are o importanţă deosebită. Asimilarea cunoştinţelor poate fi astfel organizată încât să nu mai frâneze evoluţia potenţialului intelectual şi creator al omului. Un viitor specialist nu va fi un creator în general, ci un creator într-un domeniu deoarece creativitatea se manifestă, totdeauna, într-o activitate oarecare, dar rareori un om este creator în mai multe domenii de activitate. Acestea atât pentru motivul că dispoziţiile şi capacităţile aceluiaşi om nu sunt egale între ele, cât şi pentru că afirmarea în orice domeniu necesită, adeseori, o pregătire îndelungată, anumite condiţii social-educative favorabile.

Lecturați gratuit Cultivarea creativităţii elevilor din ciclul primar prin lecţiile de limba română şi matematică la clasele I–II, autor Luminița Cornea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-31-3

You must be logged in to post a comment.