Domenii | Autori

Arhiva

Utilizarea funcţiilor şi diagramelor Excel 2003 în şcoală, autor Nicolae Cioara

Scopul funcţiilor Excel este de a simplifica munca utilizatorilor, putând efectua calcule în diferite domenii: statistic, financiar sau analitic. Utilizarea funcţiilor ajută la reducerea greşelilor, simplifică scrierea şi măreşte viteza de execuţie. Scopul elementelor grafice şi a diagramelor este de a oferi informaţia într-o formă grafică intuitivă, atrăgătoare şi convingătoare oferind o imagine de ansamblu a semnificaţiei datelor din tabele. Avantajele informaţiei prezentate sub formă grafică sunt că atrag atenţia mai uşor, sunt mai uşor de urmărit şi concentrează mai multă informaţie. Scopul lucrării este de a arăta importanţa utilizării funcţiilor şi a diagramelor în şcoală, uşurarea muncii şi prezentarea rezultatelor într-un format cât mai plăcut.

Lecturați gratuit Utilizarea funcţiilor şi diagramelor Excel 2003 în şcoală, autor Nicolae Cioara

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2072-8

You must be logged in to post a comment.