Domenii | Autori

Arhiva

Cărticica primăverii, autor Ana Cristina David

Două mari sărbători stau sub semnul primăverii: ziua de 8 Martie, ziua mamei și Paștele, sărbătoarea sfântă a Învierii.

Pentru a veni în sprijinul activităților care se realizează în grădiniță în această perioadă, dar și pentru a continua în familie activitățile din grădiniță. Am creat acest auxiliar didactic pentru educatoare, părinți și copii.
[...]

Culegere de jocuri didactice pentru elevii din învăţământul special, clasele I – IV, autor Înv. Bondar Viorica

În lucrarea de faţă am încercat să prezint jocuri pentru fiecare modul din aria curriculară „Terapie educaţională complexă şi integrată”. Multe jocuri se pot folosi la mai multe module, în funcţie de scopul prioritar urmărit (ex. jocurile: „Numeşte-mă!” , Săculeţul fermecat”, Ineluşul” ş. a.).

Jocurile prezentate în această lucrare le-am selectat din diverse materiale de specialitate iar unele au fost create de mine. Multe din aceste jocuri pot fi folosite şi de către educatoarele şi profesorii din învăţământul special, în funcţie de scopul urmărit, de posibilităţile fizice şi psihice ale copiilor.

Orice cadru didactic, convins că jocul este unul din cele mai eficiente şi mai importante mijloace de educaţie, îşi va da seama că este necesar să cunoască cât mai multe jocuri, să ştie să le selecţioneze, să le adapteze, să le dirijeze, să le analizeze şi să creeze altele noi.

Doresc ca această culegere să fie pentru colegii mei un suport, un cadru de referinţă pentru a descoperi alte jocuri capabile să întregească activitatea de recuperare şi integrare socială a copiilor cu CES.


Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Culegere de jocuri didactice pentru elevii din învăţământul special, Clasele I – IV, autor Înv. Bondar Viorica.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 30 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-638-8

Educaţie psihomotrică. Fişe de lucru, autor Înv. Bondar Viorica

CUPRINS

Schema corporală
Conduita şi structura perceptiv motrică de culoare
Conduita şi structura perceptiv motrică de formă
Conduita şi structura perceptiv motrică de mărime
Orientarea – organizarea şi structurarea spaţială
Orientarea – organizarea şi structurarea temporală


Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Educaţie psihomotrică. Fişe de lucru, autor Înv. Bondar Viorica.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 30 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-639-5

Cuvinte în mare, gânduri pe nisip…, autor Prof. Mihaela Turcu

A fost odată ca niciodată, când valurile se loveau unul de celălalt printre scândurile corăbiilor, când eroii sfredeleau apa mării cu piepturile lor, când cu ciocanul clădeau vase plutitoare ce adăposteau solide prietenii, au fost câţiva curajoşi elevi ce şi-au dat mâna peste timp cu personajele din cărţile citite şi, îndrumaţi îndeaproape de profesoară, şi-au pus gândurile şi sentimentele pe hârtie.

A fost odată la şcoala noastră …
Un eveniment important în viaţa elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi a întregii comunităţi: Şcoala noastră nr. 22, din Brăila, s-a numit “Radu Tudoran”, în memoria scriitorului ce a străbătut locurile brăilene şi apele din împrejurimi!

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Cuvinte în mare, gânduri pe nisip…, autor Prof. Mihaela Turcu

ISBN 978-606-577-519-0

Voluntariada Copiilor, 2011

Asociaţia “Centrul Educaţional Mara” a lansat, sub egida Anului Internaţional al Voluntarilor, concursul “Voluntariada copiilor”, care s-a derulat în perioada 5 noiembrie 2010 – 21 ianuarie 2011.

Concursul s-a adresat copiilor şi cadrelor didactice interesate de formarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei pentru voluntariat a copiilor, în vederea conştientizării şi exercitării cetăţeniei europene [...]

Abilităţi practice, clasele I şi a II-a, autori prof. înv. primar Tismănar Desanca, prof. înv. primar Turcin Georgeta

O privire retrospectivă de-a lungul anilor ne permite să constatăm evoluţia în timp a disciplinei „abilităţi practice”. Mulţi ani disciplina a fost cunoscută sub denumirea de „îndeletniciri practice/lucru manual”şi constituia” activitatea principală în cadrul căreia elevii fac primii paşi în direcţia pregătirii lor pentru a participa mai târziu la munca productivă.

Programele şcolare şi conţinuturile curriculare sunt atractive, elevii putând învăţa şi exersa tehnici de lucru variate, iar prelucrarea cu răbdare şi imaginaţie a unor materiale diverse (naturale sau refolosibile) permite obţinerea prin diferite tehnici (conturare, decupare, îndoire, asamblare, lipire, decorare) a unor obiecte decorative deosebite, rolul cadrului didactic fiind acela de a orienta elevul spre obţinerea produsului finit.

Având în vedere faptul că realizarea obiectului finit la acest obiect presupune consumarea unor materiale uneori costisitoare sau mai greu de folosit, recomandăm folosirea unor materiale naturale sau refolosibile, ca de exemplu: plante presate, seminţe uscate de forme şi culori diferite, pietricele, melcişori, scoici, resturi de hârtie, material textil, fire textile, hârtie de toate felurile, cutii de suc, lemn de creion, rumeguş etc.

Pentru a lucra cu aceste materiale este necesară cunoaşterea celor mai importante însuşiri/proprietăţi ale acestora şi a tehnicilor de lucru.

Faptul că, în asemenea activităţi, elevii vin în contact cu bogăţia de forme şi culori a obiectelor pe care le execută contribuie la educare gustului pentru frumos şi face ca ei să nu devină simpli admiratori pasivi ai acestuia, ci să aibă o atitudine creatoare.

Autorii

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Abilităţi practice, clasele I şi a II-a, autori prof. înv. primar Tismănar Desanca, prof. înv. primar Turcin Georgeta

ISBN 978-606-577-282-3

Culegere de texte pentru serbări şcolare – autor Raluca Oprea

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru elevi cât şi pentru dascălii lor şi, nu în ultimul rând, pentru părinţii elevilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – elev sau profesor.

Am convingerea că apariţia cărţii de faţă poate stimula elevii să participe la organizarea serbărilor. Pentru aceasta, dascălul le va propune acestora să citească mai întâi materialul aferent serbării respective. Pe baza acestei lecturi fiecare elev poate face propuneri în legătură cu repartizarea rolurilor sau realizarea decorurilor, a costumelor. Astfel elevilor li se va stimula creativitatea, talentul, le va solicita imaginaţia şi inteligenţa.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Culegere de texte pentru serbări şcolare” – autor Raluca Oprea

ISBN 978-606-8193-70-0