Domenii | Autori

Arhiva

Modele de abordare a lecţiilor de vocabular, autor Henriette Tonţa

Antrenându-i pe elevi în exerciţii de creaţie, de indentificare, de exemplificare, le vom stârni interesul pentru descoperirea sensurilor cuvintelor. Aceste descoperiri într-o manieră interactivă, au ca rezultat şi îmbogăţirea vocabularului. Iar aceasta la rândul ei, generează o mai bună înţelegere şi receptare a textelor, mai ales în cazul textelor literare. Studiul sensurilor cuvintelor este important şi pentru îmbogăţirea altor noţiuni de vocabular cum ar fi arhaismele, neologismele.
În cazul în care elevii cunosc un număr maxim de sinonime, reuşesc să găseasca şi variantele arhaice sau neologice şi aceasta va conduce către o mai bună receptare a textelor în care se regăsesc acestea.
Aceste demersuri didactice, ce se referă la câteva metode interactive, sunt importante prin faptul că stimulează spiritul de creativitate şi imaginaţia. Elevul este pus în situaţia de a recepta câteva conţinuturi de vocabular într-o manieră activă, prin care aceasta descoperă şi creează. Exerciţiile de creaţie sunt sarcini individuale, deci fiecare elev îşi poate exprima personalitatea şi se poate evidenţia în felul său. Un rol important în modelarea personalităţii elevilor îl poate avea şi metoda jocului de rol prezentată în acestă lucrare. Elevii îşi însuşesc noţiuni importante de vocabular printr-un joc, interpretând rolurile unor personaje.

Lecturați gratuit Modele de abordare a lecţiilor de vocabular, autor Henriette Tonţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2407-8

You must be logged in to post a comment.