Domenii | Autori

Arhiva

Părțile de vorbire. Fișe de lucru. Clasa a IV-a - auxiliar curricular, autor Alina Ionica Joițoiu

Auxiliarul se dresează atât cadrelor didactice pentru folosirea acestuia la clasă, dar și elevilor de clasa a IV a care doresc să își amelioreze, completeze și perfecționeze cunoștințele de gramatică despre părțile de vorbire învățate.
În realizarea auxiliarului curricular am avut în vedere reflectarea obiectivelor/competenţelor prevăzute în programa școlară pentru clasa a IV a, abordarea conţinuturilor în concordanţă cu nivelul psihopedagogic al elevevilor.
Auxiliarul cuprinde o abordare teoretică pentru fiecare parte de vorbire studiată precum și diverse fișe de lucru având exerciții diversificate care asigură autonomia de învăţare privind recunoaşterea elementelor de construcţie a comunicării şi exprimarea scrisă, fişe de recapitulare şi evaluare ce conţin activităţi de învăţare sugerate prin cerinţe și bibliografia.

Lecturați gratuit Părțile de vorbire. Fișe de lucru. Clasa a IV-a – auxiliar curricular, autor Alina Ionica Joițoiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2845-8

You must be logged in to post a comment.