Domenii | Autori

Arhiva

Ştiinţe. Rebusuri şcolare, autor Daniela Chițescu


Mijloc activ şi eficace de instruire şi educare a şcolarului, rebusul poate fi folosit cu succes în captarea atenţiei pe tot parcursul activităţii didactice, conducând la evitarea plictiselii, dezinteresului.
Folosit ca joc, face ca elevul să înveţe de plăcere, să devină interesat faţă de activitatea ce se desfăşoară. Ca mijloc instructiv, rebusul, bine pregătit şi organizat, contribuie, prin rezolvarea sarcinilor didactice, la exersarea deprinderilor, la consolidarea cunoştinţelor şi la valorificarea lor creatoare. Este un mijloc de educaţie indirect.
Rebusul şcolar poate fi folosit în scopuri diferite: îmbogăţirea cunoştinţelor, consolidarea, fixarea, transferul acestora, în verificare, evaluare, dezvoltarea creativităţii şi a tuturor proceselor psihice şi intelectuale, dezvoltarea personalităţii copilului.
Pentru obţinerea acestor rezultate, învăţătorul trebuie să fie un mare „meşter” în a şti când, cum, unde poate fi folosit rebusul şi, mai ales, să fie un „creator” de astfel de jocuri, pentru care copiii, de orice vârstă şcolară, au o mare satisfacţie când reuşesc să le rezolve, folosindu-şi toate cunoştinţele căpătate în şcoală, ca şi cele din cultura generală.

Lecturați gratuit Ştiinţe. Rebusuri şcolare, autor Daniela Chițescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3004-8

You must be logged in to post a comment.