Domenii | Autori

Arhiva

Rebusuri noi dezlegăm, geografie învățăm, autor Daniela Chițescu


Această carte este un auxiliar în consolidarea noţiunilor de la disciplina Geografie, clasa a IV-a. Prin dezlegarea rebusurilor doresc să trezesc interesul şi dragostea copiilor pentru acest obiect.
Jocul inteligenței îl face pe micul participant ca prin rezolvarea diferitelor rebusuri școlare să se simtă şi el mai aproape de fraţii mai mari, de adulţi. În acelaşi timp însă, ineditul „joc” dezvoltă procese psihice ale elevului: gândirea, limbajul, memoria, atenţia, creativitatea, voinţa; poate fi folosit şi ca metodă- mijloc de învăţare şi evaluare sau procedeu în cadrul unei metode.
Mijloc activ şi eficace de instruire şi educare a şcolarului, rebusul poate fi folosit cu succes în captarea atenţiei pe tot parcursul activităţii didactice, conducând la evitarea plictiselii, dezinteresului.
Folosit ca joc, face ca elevul să învețe de plăcere, să devină interesat faţă de activitatea ce se desfășoară. Ca mijloc instructiv, rebusul, bine pregătit şi organizat, contribuie, prin rezolvarea sarcinilor didactice, la exersarea deprinderilor, la consolidarea cunoștințelor şi la valorificarea lor creatoare. Este un mijloc de educaţie indirect.
Rebusul şcolar poate fi folosit în scopuri diferite: îmbogăţirea cunoştinţelor, consolidarea, fixarea, transferul acestora, în verificare, evaluare, dezvoltarea creativităţii şi a tuturor proceselor psihice şi intelectuale, dezvoltarea personalităţii copilului.

Lecturați gratuit Rebusuri noi dezlegăm, geografie învățăm, autor Daniela Chițescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3058-1

You must be logged in to post a comment.