Domenii | Autori

Arhiva

Teoreme variaționale în teoria plasticității corpurilor elasto-plastice, autor Adrian Gabor


Teoria elasticității a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare foarte rapidă, pătrunzând tot mai adânc în diferite domenii de activitate. Folosirea metodelor ei face posibilă o estimare mai exactă a rezistentei construcțiilor și a organelor de mașini, dă posibilitatea abordării teoretice a problemelor tehnologice legate de prelucrarea plastică și permite o estimare mai precisă a comportării metalelor și a altor materiale de construcție supuse încărcărilor statice și dinamice.

Lecturați gratuit Teoreme variaționale în teoria plasticității corpurilor elasto-plastice, autor Adrian Gabor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4164-8

You must be logged in to post a comment.