Domenii | Autori

Arhiva

Specificul învăţării la şcolarul mic, autor Andreea Mădălina Burcea


Învăţarea la vârsta şcolară mică restructurează gândirea infantilă în numeroase puncte şi-i modifică aspectul, lărgind sistemul structurilor ei cognitive. Cunoştinţele şi priceperile deja însuşite se adâncesc, devin mai sistematice, se consolidează structurile naţionale şi schemele logice creându-se premisa dobândirii a noi abilităţi, priceperi şi capacităţi, care depăşesc limitele a ceea ce oferă nemijlocit situaţiile de învăţare momentane. Se produce o generalizare crescândă a activităţii de gândire, captând un puternic impuls înclinaţia elevului către abordarea reflexivă a propriei activităţi mintale. Învăţarea pune în mişcare traseele interne ale dezvoltării, o propulsează spre noi stadii, introduce în ea mutaţii, făcând să crească nivelul vârstei mentale a copilului şi, o dată cu aceasta şi posibilitatea lui de a realiza noi acumulări în ordinea însuşirii cunoştinţelor ce i se predau.

Lecturați gratuit Specificul învăţării la şcolarul mic, autor Andreea Mădălina Burcea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4163-1

You must be logged in to post a comment.