Domenii | Autori

Arhiva

Comunicarea interpersonală în clasa de elevi, autor Florentina Olaru

Este necesară, încă de timpuriu, formarea și dezvoltarea competenţelor de comunicare ale elevilor pentru obţinerea performanţelor în procesul de comunicare, de relaţionare şi a dezvoltării inteligenţei emoţionale, deoarece relațiile interpersonale reprezintă un fundament pentru structurarea personalității. Personalitatea este “ecoul” și, în același timp, “oglinda” influențelor sociale, socializarea fiind procesul de adaptare la viața socială. Ea se produce în relațiile cu ceilalți (în familie, grădiniță, școală, grupuri). Prin socializare, se obține aptitudinea de a trăi în societate, adică sociabilitatea, prin care înțelegem înclinația individului spre cultivarea relațiilor sociale. Relaţiile copilului cu grupurile sociale în care se va integra de-a lungul existenţei sale, vor exercita o influenţă deosebită atât asupra evoluţiei sale, ca persoană în permanentă devenire, cât şi asupra randamentului activităţii desfăşurate.

Lecturați gratuit Comunicarea interpersonală în clasa de elevi, autor Florentina Olaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2409-2

You must be logged in to post a comment.