Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea competențelor de comunicare scrisă la clasa a IV-a prin activități integrate, autor Anamaria Molnar

Manualele oferă lecții model prin care, la limba română, se repetă reguli și definiții, se fac analize interminabile, fără a se urmări formarea abilităților de comunicare la elevi.
Consider că elevii trebuie să fie capabili să-și formeze discursuri proprii și să exerseze mai mult scrierea în clasă, sub supravegherea dascălului, pentru a-și forma deprinderi de comunicare și pentru a înțelege mai ușor textele literare.
Atenția acordată comunicării scrise la elevii de clasa a IV-a nu este întâmplătoare. În școală elevii sunt pregătiți pentru viață, iar în viață, întâlnesc tot felul de situații în care au nevoie de competențe de comunicare, orală sau scrisă. Cunoaștem cu toții faptul că, la ora actuală, comunicarea se realizează cu mai multă ușurință în mediul virtual. Copiii sunt atrași de tehnologie, dar noi, dascălii, trebuie să-i facem să înțeleagă că au nevoie de abilități de comunicare scrisă pentru a reuși să rezolve orice problemă. Arta scrisului este la fel de importantă ca arta cuvântului.

Lecturați gratuit Dezvoltarea competențelor de comunicare scrisă la clasa a IV-a prin activități integrate, autor Anamaria Molnar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2408-5

You must be logged in to post a comment.