Domenii | Autori

Arhiva

Realizarea prin soft a circuitelor logice secvenţiale, autor Luigi Ionescu

Chiar dacă mulţi algoritmi de sinteză şi analiză sunt implementaţi în aplicaţii software, chiar dacă sistemele logice complexe pot fi descrise prin limbaje de descriere hardware pe baza cărora este posibilă sinteza, modelarea, simularea şi analiza, proiectantul trebuie să cunoască mecanismele logice care stau la baza fiecărei acţiuni.

Lucrarea de faţă abordează principalele aspecte ale sintezei, analizei şi realizării prin soft a structurilor logice secvenţiale. Sunt definite principalele structuri logice secvenţiale şi sunt exemplificate pe larg diverse implementări logice particulare.
Prezentarea succintă a elementelor de algebră boole este urmată de studiul circuitelor logice secvenţiale. Au fost prezentate circuitele basculante, numărătoarele şi registrele.

A fost prezentată structura microsistemelor cu microprocesor, fiind studiat microcontrolerul Intel 8051.

La final am inclus rezultatele obţinute la realizarea prin soft a unor tipuri de circuite logice secvenţiale.

Descărcaţi gratuit Realizarea prin soft a circuitelor logice secvenţiale, autor Luigi Ionescu

ISBN 978-606-577-953-2

You must be logged in to post a comment.