Domenii | Autori

Arhiva

Stimularea creativităţii prin compunerea de exerciţii şi probleme, autor Tatiana Gîrbea

În învăţământul primar procesul creativ se caracterizează prin spontaneitate şi intuiţie (I. Russel). Activităţile de compunere a exerciţiilor şi problemelor matematice oferă terenul cel mai fertil pentru cultivarea şi educarea creativităţii, fără a elimina utilizarea algoritmilor de calcul şi a raţionamentului.

De aceea, prin lucrarea de faţă, propun utilizarea unor strategiile de învăţare creativă la disciplina Matematică, în scopul stimulării creativităţii, adică a gândirii, inteligenţei, imaginaţiei elevilor; a unor metode activ – participative care pun în mişcare multiple şi variate operaţii mintale şi a sarcinilor de lucru care să stimuleze elevul ”să gândească”.

Descărcaţi gratuit Stimularea creativităţii prin compunerea de exerciţii şi probleme, autor Tatiana Gîrbea

ISBN 978-606-577-941-9

You must be logged in to post a comment.