Domenii | Autori

Arhiva

Strategii didactice de însuşire a normelor ortografice şi de punctuaţie în clasele I-II

Determinată de dorinţa de a face o prezentare analitică a modalităţilor prin care se pot însuşi normele de ortografie, ortoepie şi punctuaţie la clasele I-II, lucrarea este rodul credinţei autoarei, D-na Instit. Carmen Mihaela Negreţ, că sarcina cultivării limbii române este o îndatorire patriotică a fiecăruia dintre noi, aceasta însemnând „a transmite de la părinţi depozitul cel mai sacru lăsat de generaţii” (Vasile Alecsandri).

ISBN 978-606-92097-4-5

La acest motiv se adaugă acela că procesul de însuşire a noţiunilor de ortografie şi punctuaţie este un proces complex şi de lungă durată. Cunoştinţele ortografice şi de punctuaţie se reiau de la o clasă la alta, îmbogăţindu-se şi lărgindu-şi aria de aplicare. Programele actuale pentru învăţământul primar prevăd în cadrul studiului limbii române la clasele I-II şi obiective importante de însuşire de către elevi a unei scrieri corecte, conform normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie în vigoare, deci gramatica este introdusă ca obiect de studiu în clasele III-IV şi, astfel, anumite fapte de limbă se pot explica pe baze ştiinţifice.

Descarcă lucrarea “Strategii didactice de însuşire a normelor ortografice şi de punctuaţie în clasele I-II” autor Carmen Mihaela Negreţ

You must be logged in to post a comment.