Domenii | Autori

Arhiva

Eshatologie şi imortalitate în concepţia creştină, autor Corina Popovici

Pentru om, dorinţa de eternitate şi nemurire reflectă lupta sa împotriva timpului, pentru o viaţă care să triumfe asupra morţii…or, eternitatea nu-şi află fiinţa nici în acţiune, nici în acţiune, nici în repaus ci în intensitatea actului. Raportată la istoria umanităţii, de la Creaţie până-n zilele noastre, existenţa umană privită prin prisma individului reprezintă un interval extrem de scurt pe axa infinită a timpului.

În creştinism, eternitatea dobândeşte valenţe extraordinare. Iisus este trimis de Tatăl pe pământ să răscumpere lumea. În mod exemplar, Logosul întrupat se iveşte în mijlocul poporului ales, care-I necinstea poruncile şi-I abandonase învăţătura, stabilind un reper fix şi unic la care să se raporteze toate evenimentele înscrise în istoria multimilenară a umanităţii. El Hristosul, Fiul Lui Dumnezeu, Cel vestit prin proroci cu mult înainte de naşterea lui Buda şi Lao Tzi, este Cel al cărui învăţătură vine să dea răspuns la toate marile întrebări ale omenirii, din toate timpurile, respectiv la existenţa sa terestră şi astrală. Spre deosebire de marile religii ale lumii (budismul, daoismul, brahmanismul, islamismul), învăţătura creştină despre eshatologia sufletului şi periplul său ceresc după părăsirea trupului, iniţiată de Sfinţii Părinţi, justifică deplin credinţele precreştine în nemurire. Mai mult, arată tuturor adevărul despre Înviere şi veridicitatea vieţii veşnice pe care Dumnezeu o pregăteşte tuturor celor ce cred în EL şi-I păzesc poruncile.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Eshatologie şi imortalitate în concepţia creştină, autor Corina Popovici

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 10 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-404-9

You must be logged in to post a comment.