Domenii | Autori

Arhiva

Interdisciplinary approach on teaching art wood-carve processing, author Corina Popovici

Lucrarea ştiinţifică “Abordarea interdisciplinară a predării tehnologiilor artistice de prelucrare a lemnului” vizează măsurile de reformă a educaţiei care s-au impus ca adaptare a învăţământului la schimbările sociale, politice şi economice din ultima perioadă, în general, şi ca răspuns la evoluţia ştiinţelor educaţiei şi a psihologiei învăţării, în special. Rapoartele Comisiei Europene şi ale Biroului Internaţional pentru Educaţie (UNESCO) reliefează tendinţele majore ale reformelor curriculum-ului în plan european: educaţia pentru toţi, adecvarea instruirii la nevoile fiecărui individ, predarea şi învăţarea centrate pe elev, relevanţa curriculum-ului pentru individ şi pentru societate, dezvoltarea unor atitudini şi valori dezirabile, dezvoltarea gândirii critice, evaluarea autentică a performanţelor şcolare.

La nivelul activităţii din clasă, aceste linii de politică educaţională exprimă necesitatea unei mai bune cunoaşteri a elevilor, pentru a identifica nevoile, interesele de cunoaştere şi ritmul dezvoltării fiecăruia, formării capacităţii cadrelor didactice de a adecva situaţiile de învăţare, conţinuturile şi materialele educaţionale la caracteristicile individuale ale elevului, implicării elevilor în învăţare prin crearea unor situaţii de învăţare apropiate de viaţa concretă. Abordarea interdisciplinară şi evaluarea autentică sunt alte două soluţii metodologice recomandate prioritar de politica reformei educaţiei din ţara noastră.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Interdisciplinary approach on teaching art wood-carve processing, author Corina Popovici

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 10 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-405-6

You must be logged in to post a comment.