Domenii | Autori

Arhiva

Atenția și dezvoltarea preșcolarilor, autor Andreea-Lavinia Bădicel


În grădinița de copii rolul principal în educația copiilor îl are educatoarea. Educatoarea, prin tot ce întreprinde, prin exemplul personal, prin căutare și dăruire, contribuie la modelarea personalității copilului, în stadiul cel mai hotărâtor al devenirii sale – preșcolaritatea. Educatoarea oferă dragoste, fără de care nu poate exista nici o legătură de viitor, nici colaborare, nici învățare cu copiii. Educatoarea oferă iubire necondiționată. Cunoscând psihologia copilului și toate fenomenele care se petrec în preșcolaritate, educatoarea nu numai că poate depăși situațiile dificile, dar poate să parcurgă, împreună cu copiii, noi etape de activitate și de învățare, creând astfel posibilități multiple de transfer și aplicabilitate, în diferite activități care se vor remarca prin performanță, constituind un indiciu al structurilor evolutive în planul personalității mature cu note dominante ale tipologiei armonioase.

Lecturați gratuit Atenția și dezvoltarea preșcolarilor, autor Andreea-Lavinia Bădicel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5195-1

You must be logged in to post a comment.