Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea gândirii elevilor din ciclul primar în perspectiva formării noţiunilor de matematică superioară, autor Andreea Brăescu


Ştiu că mulţi oameni gândesc despre matematică cât de „uşoară” şi „frumoasă” este, dar mai ştiu şi alţii cărora li se pare „grea” şi „urâtă”. Sarcina omului de la catedră este tocmai aceea de a le demonstra elevilor, prin tehnicile şi metodele alese, că matematica poate fi utilă, atractivă şi plăcută. Prin alegerea de situaţii de învăţare captivante şi atractive copilul poate fi implicat în căutare de soluţii care să-i stimuleze şi să-i dezvolte încrederea în capacităţile sale intelectuale, determinându-l să devină propriul său conducător în cunoaşterea şi utilizarea conceptelor matematice.

Lecturați gratuit Dezvoltarea gândirii elevilor din ciclul primar în perspectiva formării noţiunilor de matematică superioară, autor Andreea Brăescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5016-9

You must be logged in to post a comment.