Domenii | Autori

Arhiva

Perfecţionarea tehnicilor de predare-ȋnvăţare-evaluare a operei lui Ion Creangă la orele de limba şi literatura română. Ediția a II-a, autor Cristina Ecaterina Acasandrei


Scopul lucrării de faţă este de a perfecţiona tehnicile de predare-ȋnvăţare-evaluare ȋn cunoaşterea, consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor referitoare la unul din cei mai iubiţi şi ȋndrăgiţi scriitori clasici ai literaturii române, Ion Creangă.
Opera sa a ȋncântat generaţii de cititori prin farmecul şi vioiciunea ȋntâmplărilor, prin umorul ei genial , prin limba populară de o frumuseţe şi originalitate inimitabilă. Ea este deliciul celor mai mulţi dintre elevi, mai ales a celor din mediul rural, mulţi dintre aceştia putându-se identifica cel puţin ȋntr-una din păţaniile lui Nică.

Lecturați gratuit Perfecţionarea tehnicilor de predare-ȋnvăţare-evaluare a operei lui Ion Creangă la orele de limba şi literatura română. Ediția a II-a, autor Cristina Ecaterina Acasandrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4155-6

You must be logged in to post a comment.