Domenii | Autori

Arhiva

Comunicarea în organizaţia şcolară, autor Loredana Păun


În cadrul oricărei organizaţii şcolare, un element de prim rang îl reprezintă comunicarea. Prin intermediul acesteia, se produce circuitul de mesaje, instrucţiuni, informaţii, necesare atingerii scopului şi obiectivelor planificate. Comunicarea internă ajută la realizarea unei circulaţii optime a informaţiei în interiorul organizaţiei, la operaţionalizarea funcţiilor manageriale, monitorizarea, evaluarea şi motivarea angajaţilor, la dezvoltarea şi păstrarea unor echipe competitive.
Lucrarea de faţă îşi propune să observe modul în care are loc comunicarea în cadrul unei organizaţii şcolare.

Lecturați gratuit Comunicarea în organizaţia şcolară, autor Loredana Păun

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3684-2

You must be logged in to post a comment.