Domenii | Autori

Arhiva

GHID METODOLOGIC - Limba și literatura română. Repere în predarea unității de învățare: curente culturale / literare - orientări avangardiste. Clasa a XII-a, autor Rodica Alina Irimescu


Lucrarea de faţă îşi propune o abordare metodico-ştiinţifică a ideii de frondă în literatura română, având cu precădere intenţia de a oglindi termenul de frondă în manifestările sale din perioada interbelică.
Considerăm că pentru a trata o asemenea perioadă atât de complexă, de eterogenă, trebuie să folosim metode la fel de diferite şi în acelaşi timp nonconformiste.
Problematica abordată ni se pare întru totul în acord cu orientarea tinerilor către revoltă, dispreţul faţă de regulile impuse şi dorinţa de a dărâma construcţiile deja existente pentru a le înlocui, eventual, cu altele.
Atunci când se discută cu elevii, în clasa a XII-a, perioada interbelică şi ideea de frondă în literatură, se face apel la toate cunoştinţele, la toate abilităţile şi deprinderile formate în cei patru ani de studiu. Deşi manifestări ale frondei pot fi discutate şi mai devreme, abia acum putem considera că elevul este destul de matur în gândire încât să diferenţieze valoarea de non-valoare şi să înţeleagă că în ceea ce-i priveşte pe frondeorii interbelici, revolta este susţinută întotdeauna de o pregătire intelectuală, spirituală, care le permite să facă acest lucru de pe poziţii îndreptăţite. Atitudinea lor este justificabilă prin pregătirea lor literară, filozofică, ştiinţifică.

Lecturați gratuit GHID METODOLOGIC – Limba și literatura română. Repere în predarea unității de învățare: curente culturale / literare – orientări avangardiste. Clasa a XII-a, autor Rodica Alina Irimescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3654-5

You must be logged in to post a comment.