Domenii | Autori

Arhiva

Ghid metodologic, autor Ramona Natalia Simache


Toate conceptele operaţionale care definesc genul narativ – perspectivã narativã, moment narativ, personaj/actant sau moduri de expunere – sunt însuşite sau aprofundate pe parcursul celor patru ani de studii liceale şi fac obiectul evaluãrii finale prin examenul de bacalaureat. Stãpânirea acestora duce la formarea unor competenţe precum: formarea reprezentãrilor culturale, însuşirea unor metode şi tehnici de muncã individualã, formarea unui sistem de atitudini, valori şi comportamente axate pe consolidarea interesului pentru învãţare şi autoînvãţare.

Lecturați gratuit Ghid metodologic, autor Ramona Natalia Simache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-78-7

You must be logged in to post a comment.