Domenii | Autori

Arhiva

Industria petrolieră prahoveană la sfârșitul celui de al doilea război mondial, autor Prof. Dr. Denisa-Anca Irimia


Intrarea României, după Al Doilea Război Mondial, în sfera de influență sovietică, a marcat atât economia românească, cât şi evoluția societății. Ȋn cadrul lucrării, s-a urmărit studierea impactului pe care l-a avut subordonarea industriei petroliere față de sovietici asupra populației în general şi în special, asupra salariaților prahoveni din această ramură industrială.
Necesitatea elaborării acestei lucrări este susținută de faptul că domeniul istoriei sociale a fost mai puțin explorat, cercetarea mea contribuind la conturarea tabloului societății postbelice, fiind evidențiată categoria petroliştilor prahoveni, oamenii ,,aurului negru”, importanța activității acestora şi aportul lor la refacerea şi dezvoltarea economiei naționale.
Fiind fundamentată pe numeroase documente de arhivă din diferite fonduri, lucrarea prezintă impactul pe care l-a avut evoluția industriei petroliere în intervalul 1945-1965, asupra vieții economice şi sociale a petroliştilor prahoveni, schimbările care au avut loc în mentalitatea colectivă în perioada analizată.

Lecturați gratuit Industria petrolieră prahoveană la sfârșitul celui de al doilea război mondial, autor Prof. Dr. Denisa-Anca Irimia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3534-0

You must be logged in to post a comment.